Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viaZoonk11 Zoonk11
6142 57c1
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaZoonk11 Zoonk11
6933 5b82
Reposted from777727772 777727772 viasyrena syrena
5275 6058
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaazazel azazel
5274 d7b6 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaazazel azazel
2490 e51c 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaazazel azazel
6802 0640
Reposted fromFlau Flau viaazazel azazel
4484 24bf
Reposted fromalavandula alavandula viaazazel azazel
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viaazazel azazel
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin

February 18 2018

4903 3873 500
Reposted from777727772 777727772 viasweetnothingg sweetnothingg
4698 d993 500
Reposted fromzciach zciach viaBabson Babson
Reposted fromboobiescake boobiescake viaSenyia Senyia

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyceline myceline
8366 20bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszponovic szponovic
4111 1a72
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarattyness rattyness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl