Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaazazel azazel
0229 fd34
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaZoonk11 Zoonk11
Reposted fromshakeme shakeme viakrzysk krzysk
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaZoonk11 Zoonk11
8178 0884
Reposted fromTenSigis TenSigis viaZoonk11 Zoonk11
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viaZoonk11 Zoonk11
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats viaZoonk11 Zoonk11
3268 6d8c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaalmostlover almostlover
6119 404f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaZoonk11 Zoonk11

August 14 2017

3718 358d
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viairmelin irmelin
4038 e0bb
- It scares me.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagrzej grzej
Przecież, nic Cię tu nie trzyma, możesz ruszyć w swoją wymarzoną podróż.
Świat jest taki mały musisz go zwiedzić.
— Najtrudniej zrobić pierwszy krok.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
2764 a9cb
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaBabson Babson
4096 998a
Reposted fromTenSigis TenSigis viaIMS IMS
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak vialeniwieec leniwieec
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viakentoquer kentoquer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl