Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

9043 b251
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaNajada Najada
Reposted fromMoonTide MoonTide viaNajada Najada

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamagolek22 magolek22
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaottak ottak
3654 94d2 500
Reposted fromqb qb viamalajnaina malajnaina
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
3217 a357
Reposted fromiamstrong iamstrong viamalajnaina malajnaina
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
4220 c1f0 500
psilocybin package
Reposted frompsychedelics psychedelics
3700 52fd


Re-Bound T-Shirt
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viamagolek22 magolek22
2978 1754
Reposted frombanitka banitka viaZoonk11 Zoonk11
6462 c7f9
4053 24a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMezame Mezame

June 15 2017

0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl