Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

6119 404f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaZoonk11 Zoonk11

August 14 2017

3718 358d
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viairmelin irmelin
4038 e0bb
- It scares me.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagrzej grzej
Przecież, nic Cię tu nie trzyma, możesz ruszyć w swoją wymarzoną podróż.
Świat jest taki mały musisz go zwiedzić.
— Najtrudniej zrobić pierwszy krok.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
2764 a9cb
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaBabson Babson
4096 998a
Reposted fromTenSigis TenSigis viaIMS IMS
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak vialeniwieec leniwieec
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viakentoquer kentoquer
0105 dddb 500

dtnart:

eternal journey

a journey with no beginning or end in sight

0550 0bb2
4835 6108 500
This chandelier casts the shadows of a forest of trees!
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viarurky rurky
0333 ff2a 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viarurky rurky
8328 3dc4
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viarurky rurky
5373 3cde 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamagolek22 magolek22
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
I like art, and by art I mean music, poetry, sex, paintings, the human body, literature… All of this is art to me.
— Hunter Reveur   (via yoursly)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl